Sa sjednice Vlade u saborsku proceduru poslane su izmjene Kaznenog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te Zakona o kaznenom postupku, kojima se pooštravaju kazne za nasilje, ali i dodatno štite profesije poput socijalnih radnika i učitelja.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković na sjednici Vlade predstavio je paket zamjenskih izmjena.

“Cijeli ovaj paket za cilj ima pooštravanje kazni i kaznene politike u odnosu na djela nasilja u obitelji i svih oblika nasilja. A važan cilj ovog paketa ubrzavanje je kaznenog postupka, jer ako se on vodi presporo, imamo ozbiljan problem. Želimo i jasnije povući granicu između prekršaja i kaznenog djela“, rekao je Bošnjaković.

Kada se govori o nasilju u obitelji, pooštravaju se kazne i propisuju viši posebni minimumi kazne zatvora za kaznena djela nasilja u obitelji, sakaćenje ženskih spolnih organa, tjelesnu ozljedu, tešku tjelesnu ozljedu, osobito tešku tjelesnu ozljedu, povredu djetetovih prava te viši posebni maksimumi kazne zatvora za kaznena djela bludnih radnji i spolnog uznemiravanja. Tako će zbog nasilja u obitelji minimalna kazna biti jedna godina zatvora, a sada je tri mjeseca. Propisane su i teže kazne za kazneno djelo prijetnje i kazneno djelo nametljivog ponašanja prema bliskoj osobi te je omogućen kazneni progon po službenoj dužnosti za ta kaznena djela.

Tjelesno nasilje će kroz izmjene Zakona o nasilju u obitelji ubuduće biti definirano kao primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda. Drugim riječima, primjena fizičke sile bez nastanka ozljede (kao što je primjerice guranje) ostat će u prekršajnoj sferi, dok će u kaznenu sferu ući oni slučajevi koji su uslijed guranja rezultirali tjelesnom ozljedom.

Vlada je poslušala sugestije udruga i javnosti te se iz zakona briše kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka, odnosno bit će inkorporirano u kazneno djelo silovanja. Rastu i kazne za silovanje i, ovisno o težini djela, iznosit će najmanje jednu do maksimalno 10 godina.

Status službene osobe dobit će socijalni radnici te radnici u prosvjeti. Napad na te dvije profesije ubuduće će se tretirati kao napad na službenu osobu.

No dodatnu zaštitu dobit će neke druge profesije. Jača kaznenopravna zaštita predlaže se za osobe koje obavljaju poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, odnosno uvodi se novo kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi.