U dvorani Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima večeras je predstavljena nova knjiga u izdanju Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat „Zločini Jugoslavenske armije i komunistička represija u Lici i gradu Gospiću 1945. godine: Dokumenti, svjedočanstva i grobišta (1944.-1998.)”. Uvodno govorio je predsjednik OMH u Vinkovcima doc.dr.sc. Dražen Švagelj, a o knjizi su govorili priređivači mr.sc. Blanka Matković i Ranko Topić.

Knjiga, moglo se čuti, na 1000 stranica donosi 301 arhivski dokument prikupljen od 2008. do 2011. godine u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, Državnom arhivu u Karlovcu i Državnom arhivu u Gospiću. U uvodnom dijelu knjige nalaze se podaci iz znanstvenog rada Blanke Matković “Ratni zločini počinjeni tijekom i nakon Ličko-primorske operacije od postrojbi Jugoslavenske armije i ustanova nove vlasti”, objavljenog u Radovima Zavoda za hrvatsku povijest HAZU u Zadru 2013. godine.

“Ličko-primorska operacija 4. Jugoslavenske armije protiv postrojbi Wehrmachta i Hrvatskih oružanih snaga vođena je na području Like od 20. ožujka do 15. travnja 1945. godine, a dijeli se u dvije faze: zauzimanje istočne Like i Bihaća te zauzimanje Gospića, Perušića, Ličkog Osika i Otočca. Nakon 7. travnja 1945. postrojbe 4. JA nastavlile su kretanje prema Rijeci i Istri. Tijekom navedene akcije veći broj vojnih i civilnih osoba je likvidiran bez suđenja, a likvidacije su nastavljene i nakon travnja 1945. Dostupni dokumenti ukazuju na to da su zločine najvjerojatnije izvršile različite postrojbe 4. JA, Korpus narodne obrane, Odjeljenje za zaštitu naroda odnosno OZN-a i I. samostalna lička brigada. U spomenutom članku detaljnije se govori o likvidacijama počinjenima na području Gospića, Kaniže, Ličkog Osika, Otočca i Korenice te sam na temelju dostupnih izvora pokušala identificirati počinitelje spomenutih zločina. Na tom prostoru evidentirano je 15 grobišta, a na lokacijama istih je u trenutku počinjenja zločina boravio nekadašnji 8., dalmatinski, korpus odnosno njegove pripadajuće brigade”, istaknula je Blanka Matković.

Uz uvodni dio, istaknuto je, knjiga sadrži četiri cjeline. Prvu cjelinu čini 96 dokumenata koji obuhvaćaju zapisnike, dopise, izvješća Komunističke partije, OZN-e, narodnooslobodilačkih odbora i vojnih sudova. Drugi dio donosi 32 dosijea odnosno optužnice i presude Suda za zaštitu nacionalne časti u Gospiću datirane od 1945. do početka 50-ih. U trećem dijelu objavljeno je gradivo iz 90-ih godina, izvješća Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Sabora RH s iskazima svjedoka. Posljednji dio donosi svjedočanstva koja je prikupio svećenik Krunoslav Draganović u Italiji krajem 40-ih i u prvoj polovici 50-ih godina. Pojedine dokumente iz knjige predstavio je Ranko Topić.