U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Zagreb koje je nositelj EU projekta “Znanjem do kruha”, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci poziva zainteresirane dugotrajno nezaposlene osobe da se prijave za besplatno osposobljavanje za zanimanje pekar koje će uskoro započeti.

Program Pekar/ica provodit će se na POU Zagreb te u Sisku, Bjelovaru, Osijeku, Vinkovcima, Slavonskom Brodu i Osijeku. Verificirani program Pekar/ica se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, a dolazi u kompletu s još tri neverificirana programa: Psiho-socijalne vještine, poduzetništvo i digitalne kompetencije, čime će polaznici znatno ojačati svoja stručna znanja.

Teoretski dio osposobljavanja bit će proveden u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci, a praktični dio u partnerskom pekarskom obrtu. Ciljna skupina projekta su dugotrajno nezaposlene osobe, odnosno mladi do 29 godina koji su nezaposleni dulje od 6 mjeseci, odnosno osobe starije od 30 godina koje su nezaposlene dulje od 12 mjeseci.

Nositelj EU projekta “Znanjem do kruha” (kodni broj UP.02.1.1.06.0048), financiranog iz Europskog socijalnog fonda je Pučko otvoreno učilište Zagreb, a provodi ga s partnerima Obrtničkim učilištem POUKA iz Koprivnice i Gradskim društvom Crvenog križa Vinkovci.

Detaljnije informacije o projektu i načinu online prijave mogu se naći na web-stranici: http://kruh.pou.hr.