U temeljnom kapitalu tvrtke Vodoprivreda Vukovarsko-srijemska županija raspolaže udjelom koji čini 25.326 dionica u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 2.535.600 kuna, što čini 24,74 posto temeljnog kapitala. Županijska skupština u rujnu je utvrdila kako ne postoji javni interes Županije za zadržavanjem dionica u temeljnom kapitalu ovog društva, stoga iste idu u prodaju. Prodaja dionica Vodoprivrede provest će se na temelju javnog prikupljanja ponuda, a početna cijena je 100 kuna po dionici. Naime, temeljni kapital trgovačkog društva Vodoprivreda u iznosu od 10.246.400 kuna podijeljen je na 102.464 dionice, svaka nominalne vrijednosti 100 kuna. U obrazloženju odluke Županijske skupštine navodi se kako se “trgovačkim društvima prodajom dionica stvaraju uvjeti za mogućnost aplikacija na svim natječajima za izvođenje radova u vodnom gospodarstvu na svim razinama, jer postotak u vlasništvu lokalne, odnosno, područne (regionalne) samouprave više neće biti ograničavajući faktor pri natjecanju”.

To znači da ako prestane postojati javni interes jedinice područne samouprave za vlasništvo dionica, predstavničko tijelo može odlučiti da se dionice prodaju, a to omogućuje društvima da se mogu bez zapreka natjecati na svim natječajima, a novac dobiven od prodaje gotovo 25 posto suvlasničkog udjela dionica bit će uplaćen u županijski proračun. U Županiji vukovarsko-srijemskoj pojašnjavaju kako su s obzirom na djelatnost ove tvrtke i tržišne prilike, vodeći se načelom dobrog gospodarstvenika, zaključili kako je u najboljem interesu Vodoprivrede prodaja dionica koje posjeduje, smatrajući kako će jedino na taj način povećati likvidnost i konkurentnost tvrtke te joj omogućiti slobodan nastup na tržištu, bez opterećenja i ograničenja koja je imala ili bi mogla imati s obzirom na vlasničku strukturu.

„Županijska skupština donijela je odluku o prodaji svojih dionica i takva prodaja nije dokapitalizacija. Sama provedba postupka kupoprodaje dionica neće donijeti neke značajne promjene u poslovanju Vodoprivrede Vinkovci jer je i do sada Županija bila manjinski dioničar u društvu i na temelju svog postotka ostvarivala prava i obveze sukladno Zakonu o trgovačkim društvima“ objašnjava direktor ove tvrtke Željko Šarčević. Inače, u Vodoprivredi se mogu pohvaliti bogatom graditeljskom tradicijom i dugogodišnjim iskustvom, a koje seže čak do 1924. godine. Vodoprivreda Vinkovci se posljednjih godina razvijala i dokazivala izvodeći građevinske radove u području niskogradnje i specijalizirala se za izgradnju i održavanje hidrotehničkih građevina.

Od 1997. djeluje kao dioničarsko društvo nakon čega slijedi intenzivan razvoj, kontinuirano povećanje prometa i broja zaposlenih i danas je društvo u većinskom privatnom vlasništvu, uglavnom vlastitih zaposlenika te, još uvijek, Županije vukovarsko-srijemske. Od 200 zaposlenih, 22 su visokostručni djelatnici, a ostatak čine kvalificirani kadrovi za specifične vrste poslova koje društvo obavlja.