16 C
Vinkovci
Nedjelja, 19. svibnja 2024.

7,5 milijuna kuna za OPG-ove na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Više od autora

- vl promo-

Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Ministarstvo poljoprivrede 14. kolovoza objavilo je Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Na temelju ovog Natječaja kroz Program ruralnog razvoja u poljoprivredi, turizmu, prerađivačkom sektoru i šumarstvu Ministarstvo poljoprivrede financirat će projekte na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Cilj ovog Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Sredstva su namijenjena za modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili povećanje proizvodnog kapaciteta. Prioritet u dodjeli bespovratnih sredstava imaju projekti koji se odnose na povećanje proizvodnog kapaciteta.

Ukupna planirana vrijednost ovog Natječaja iznosi 7.500.000,00 kn s predviđenom raspodjelom: razvojna skupina I – 3.000.000 kn, razvojna skupina II – 2.250.000 kn, razvojna skupina III – 1.500.000 kn, razvojna skupina IV – 750.000 kn, uz mogućnost preraspodjele ako inicijalni iznosi sredstava ne budu potrošeni unutar svoje skupine.


Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 75.000,00 kn, a prihvatljivi troškovi su: kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala / kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda / kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta) / kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme / podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada / uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje / građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda / stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade / operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Rok za prijavu na Natječaj je 24. rujna 2018. godine.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji ovaj Natječaj odnosi se na: Skupina I, općina/grad: Gunja, Markušica, Drenovci, Tompojevci, Trpinja, Negoslavci / Skupina II, općina/grad: Borovo, Bogdanovci, Nijemci, Stari Jankovci / Skupina III, općina/grad: Tordinci, Lovas, Ilok / Skupina IV, općina/grad: Tovarnik, Vukovar

http://www.mps.hr/hr/natjecaji/ostalo/natjecaj-za-financiranje-projekata-u-2018-godini-prema-programu-za-financiranje-projekata-lokalne-infrastrukture-i-ruralnog-razvoja-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno