Energetska obnova zgrade Vatrogasnog doma

1153

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija

 

 

 

 

  • Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Vatrogasnog doma na adresi Bana J.Šokčevića 7, Privlaka
  • Ukupni prihvatljivi troškovi: 647.729,49 kuna
  • EU sufinanciranje projekta: 414.314,41 kuna
Slika 1. Stanje prije obnove
Slika 2. Stanje prije obnove

 

 

 

 

 

 


Opis projekta: Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Rezultati projekta: Obnovom energetske funkcionalne cjeline projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 51,83%.

Mjere energetske učinkovitosti koje se provode na zgradi: povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite poda prema negrijanom prostoru, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ugradnjom peći na pelet, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom.

Slika 3. Stanje nakon obnove
Slika 4. Stanje nakon obnove

 

 

 

 

 

 

Razdoblje provedbe projekta 30.11.2018. – 29.11.2020.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Privlaka