Grad Vinkovci raspisao je Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2019. godinu. Za ovakvim programima u Vinkovcima postoji velika potreba te je Grad odlučio poticati ih kroz sufinanciranje

Nadamo se kako će vremenom na tom području djelovati što više udruga pa ćemo i mi povećavati sredstva prema potrebama koje se pokažu, ističu u gradskoj Upravi

Osnovni cilj Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2019. godinu jest provedbom predloženih programa razviti potrebe, interese i potencijale djece te im omogućiti stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija što će pridonijeti poboljšanju kvalitete njihova života, a time i života njihovih obitelji i okoline. Također kroz ove programe želi se pružiti pomoć djeci u savladavanju školskih odgojno – obrazovnih sadržaja te odgoj i obrazovanje. Područja su: pomoć osnovnoškolskoj djeci pri savladavanju odgojno – obrazovnih sadržaja te odgoj i obrazovanje osnovnoškolske djece o potrebi očuvanja prirode i zaštite okoliša i o zdravom načinu života i održivom razvoju te prometni odgoj i prometna preventiva osnovnoškolske djece. Za ovu namjenu u proračunu za 2019. godinu osigurano je 50 tisuća kuna, a riječ je o povećanju sredstava za 20 tisuća kuna u odnosu na prošlu godinu. Rok za podnošenje prijava je 18. veljače.

“Riječ je o drugoj godini provođenja ovog natječaja. Trenutačno u gradu nema puno onih koji rade na tim područjima pa se nadamo kako ćemo na ovaj način potaknuti više njih da se posvete djeci s aspekta izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece. Nadamo se da će vremenom na tom području djelovati što više udruga pa ćemo i mi povećavati sredstva prema potrebama koje se pokažu”, ističe Andrea Vinković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Dobrodošla potpora

Budući da u ovom trenutku u vinkovačkim osnovnim školama ne postoji mogućnost za jednosmjenski rad, a time ni mogućnost za organiziranje produženog boravka djece u školi, ovakve udruge više su nego dobrodošle, a njima su opet dobrodošla sredstva iz gradskog proračuna kao potpora za programe koje provode. Prošle godine, doznajemo, na ovaj javni poziv prijavile su se dvije udruge. U obje ističu zadovoljstvo otvaranjem mogućnosti da za svoje aktivnosti dobiju određena sredstva iz gradskog proračuna.

“Svakako ću se prijaviti i ove godine. Sredstva koja smo dobili prošle godine, ako gledamo na godišnjoj razini, nisu prevelika, ali svaka pomoć je dobrodošla i drago mi je da je Grad pokrenuo ovaj natječaj i da je naš program prepoznat kao potreba, a stvarno je riječ o potrebi u situaciji kada niti jedna škola u gradu nema uvjete za organizaciju produženog boravka, a naš boravak za djecu upravo je nešto poput produženog boravaka u školama”, ističe Lidija Ratkić iz Kreativno-edukativne udruge Šareni boravak.

“S obzirom na to da sam ja tek na početku s ovim poslom u svakom slučaju svaka financijska pomoć dobro dođe bez obzira na iznos, koji uvijek može biti bolji i veći. Ove godine prijavit ćemo naš dnevni boravak za djecu s kojim smo krenuli s početkom ove školske godine. Mi smo jedan klasičan dnevni boravak za djecu školskog uzrasta i imamo male predškolce s kojima radimo pripremu za školu. Iskustva u poslu su dobra, a sigurno je da postoji velika potreba za ovom vrstom usluge”, ističe Katarina Saračević iz udruge Tikvica.

Recimo i to da je rok za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja osnovnoškolske djece 18. veljače.