Ministarstvo poljoprivrede intenzivno se priprema za novo programsko razdoblje Zajedničke poljoprivredne politike EU koje počinje 2021. godine. Osim savjetovanja i radionica s poljoprivrednicima i građanima, u okviru kojih je vođena rasprava o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike, Hrvatska je sljedeći tjedan domaćin dviju velikih međunarodnih konferencija. U Dubrovniku će se 21. i 22 studenog održati 24. MARS konferencija (Monitoring Agricultural Resources), a 22. i 23. studenoga u Zagrebu se održava međuparlamentarna konferencija o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati pilot projekta provedenog u šest država članica, a vezanog za primjenu Monitoringa. Predviđa se da će snimanje Zemljine površine svakih pet dana biti jedan od glavnih alata Monitoringa u novom programskom razdoblju ZPP, a za koje se Ministarstvo poljoprivrede intenzivno priprema. Omogućit ćemo upotrebu geotagiranih fotografija kojima se poljoprivrednicima omogućuje da nadležnoj instituciji sami dostavljaju fotografije s GPS koordinatama čime se ubrzavaju i pojednostavljuju koraci u procesu kontrola i praćenja. Na MARS konferenciji Hrvatska će predstaviti iskustva stečena kroz tromjesečni pilot projekt primjene dronova u brzim terenskim provjerama i kontrolama poljoprivrednih površina, koji je provela Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Međuparlamentarna konferencija o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike, koja se sljedeći tjedan održava u Zagrebu, okupit će predstavnike parlamenata svih 28 zemalja članica Europske unije koji će raspravljati o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i ulozi nacionalnih parlamenata u formiranju te politike. Na Međuparlamentarnoj konferenciji posebno će se razgovarati o četiri aktualne teme, za koje vjerujemo da su od interesa za sve sudionike, neovisno o tome koju državu predstavljaju. Prva od njih bit će posvećena nacionalnim strateškim planovima, koji čine okosnicu predložene reforme i značajan odmak od još uvijek važećeg koncepta zajedničke poljoprivredne politike sastavljene od dva odvojena skupa mjera dohodovne i tržišne potpore s jedne strane, te strukturnih mjera s druge strane.