4 C
Vinkovci
Četvrtak, 1. prosinca 2022.

Izabrano 513 najboljih učitelja i nastavnika u Hrvatskoj, među njima devet iz vinkovačkih škola

Više od autora

- vl promo-


Josipa Haluška
Josipa Haluška
josipa.haluska@novosti.hr

Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ove je godine nagradilo najbolje odgojno-obrazovne djelatnike u Hrvatskoj. Ove je godine tu nagradu od 10.000 kuna bruto dobilo njih 513.

Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje unazad posljednjih nekoliko godina, a u novom je krugu povjerenstvo odabralo je 513 najuspješnijih u školskoj godini 2021./2022. koji su nagrađeni novčanim iznosom od 10.000 kuna. Ideja je da se nagradom honorira rad i vrijednost kvalitetnih, motiviranih i inovativnih pojedinaca. Iako se pravilnik za dodjelu ove nagrade mijenjao prije nekoliko mjeseci, još ove godine nagrada se dodjeljivala temeljem pravilnika iz prethodnih godina. Putem javnog poziva koji je bio otvoren u lipnju vrednovale su se aktivnosti ostvarene u razdoblju od 16. lipnja 2021. do 15. lipnja 2022.

Bodovi su se mogli prikupiti u više kategorija –  za mentorstvo učenicima, za predavanja, radionice i edukacije, boduje se i rad u stručnim vijećima i udrugama, bodove su zaradili i oni koji objavljuju stručne članke te su izrađivali nastavne materijale i obrazovne sadržaje. Vrednuje se u sklopu javnog poziva i vođenje projekata, a bodovi se dodjeljuju i u kategoriji unaprjeđenja rada škole te za rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja.

Povjerenstvo koje je biralo najbolje bilo je sastavljeno od učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja ili osoba izabranih u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje.

Iz vinkovačkih osnovnih i srednjih škola izabrano je ukupno osam odgojno-obrazovnih djelatnika. Pored svakog imena stoji i obrazloženje Ministarstva zbog čega su upravo oni zaslužili ovu titulu i nagradu. To su sljedeći:

 • Rejhana Nuhanović Tadijan, Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci. Dokazala je izvrsnost tako što je ispunila dva od tri kriterija izvrsnosti, odnosno izradila je i primijenila istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja, vrednovanja ili odgojno-obrazovnoga rada u školi i ostvarila uspjeh u radu na unapređenju rada škole i odgojno-obrazovnoga sustava. Iz barem tri kategorije sukladno kriterijima vrednovanja prema Pravilniku ostvarila je sveukupno 78 bodova.
 • Livija Pribanić, Srednja strukovna škola Vinkovci. Predavanja, radionice, edukacije i dijeljenje primjera dobre prakse. Doprinos struci radom u stručnim vijećima i udrugama koje unapređuju struku. Vođenje, koordiniranje ili sudjelovanje na projektima. Unaprjeđenje rada škole. Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja.
 • Ana Volf, OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci. Nagrađena zbog mentorstva učenicima na natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini, predavanja i radionica na županijskoj i državnoj razini, dijeljenja inovativnih primjera dobre prakse, objavljenog stručnog članka u publikaciji u Republici Hrvatskoj, suautorstva radne bilježnice i dodatnih digitalnih obrazovnih sadržaja iz Katoličkog vjeronauka, organizacije javnog događaja i sudjelovanja u radu stručne radne skupine MZO-a.
 • Darija Dasović, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci. Mentorstvo učenicima na državnoj razini. Predavanje na županijskoj razini. Predavanja na međužupanijskoj ili državnoj razini. Predavanje na međunarodnoj razini. Rad u strukovnim udrugama. Objavljivanje stručnog članka. Vođenje projekta na državnoj razini. Vođenje projekta na međunarodnoj razini. Sudjelovanje u realizaciji projekta na međunarodnoj razini. Organizacija javnog događaja. Sudjelovanje u istraživanjima.
 • Dinka Čorak, OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci. Nagrađena zbog mentorstva učenicima na natjecanjima na državnoj razini, predavanja i radionica na županijskoj i međunarodnoj razini, dijeljenja inovativnih primjera dobre prakse, sudjelovanja i doprinosa realizaciji rezultata projekta na međunarodnoj razini, uređivanja školske mrežne stranice i rada u eksperimentalnom programu.
 • Mia Mucić, OŠ Zrinskih Nuštar i Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci. Predavanje na županijskoj razini. Predavanje na međužupanijskoj / regionalnoj / državnoj razini. Predavanje na međunarodnoj razini. Dijeljenje primjera dobre prakse. Objava stručnog članka u Republici Hrvatskoj. Vođenje ili koordiniranje projekta na međunarodnoj razini u trajanju od barem 2 godine. Uređivanje školskih mrežnih stranica. Sudjelovanje u radnim skupinama / povjerenstvima.
 • Dunja Golek, OŠ Vladimira Nazora Vinkovci. Mentorstvo učenicima na državnoj razini. Objava stručnog članka u tiskanoj publikaciji. Sudjelovanje i doprinos rezultata projekata na međunarodnoj razini s oznakom kvalitete. Dijeljenje primjera dobre prakse.
 • Lidija Škrlec, OŠ Vladimira Nazora Vinkovci. Nagrada je dobivena za mentorstvo učenicima na međunarodnom natjecanju, održana predavanja ili radionice na županijskoj, međužupanijskoj ili državnoj razini, objavu stručnog članka i knjige, projektnu aktivnost i unapređenje rada škole.
 • Tamara Šarlija, Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci. Nagrađuje se za mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međunarodnoj razini, predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj i međužupanijskoj /regionalnoj razini, neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji ustanova ili udruga civilnog društva koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih i objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske.

Spomenut ćemo još i dvije nastavnice iz Ivankova te dvije iz Nuštra.

 • Ivana Ljevnaić, OŠ “August Cesarac” Ivankovo. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima na državnoj razini, mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima na međunarodnoj razini, predavanje na županijskoj razini, predavanje na državnoj razini, predavanje na međunarodnoj razini, objavljivanje stručnog članka u publikaciji izvan Republike Hrvatske, autorstvo i suautorstvo obrazovnih sadržaja, sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na međunarodnoj razini pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnoga događaja vezanog uz obrazovanje, aktivno sudjelovanje u izvođenju programa za vanjske sudionike u regionalnome centru kompetentnosti, sudjelovanje u eksperimentalnome programu u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju.
 • Marija Matić, OŠ “August Cesarac” Ivankovo. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima na državnoj razini, predavanja na županijskoj razini, predavanja na državnoj razini, objavljivanje stručnog članka u tiskanoj publikaciji u Republici Hrvatskoj, autorstvo i suautorstvo obrazovnih sadržaja, koordiniranje projekta iz područja odgoja i obrazovanja u trajanju od najmanje godinu dana na državnoj razini.
 • Marija Lesandić, OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci. Održala je brojna predavanja na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.. Nagrađena je zbog mentorstva učenicima na natjecanju. Doprinijela je struci radom u strukovnoj udruzi te objavljivanjem oglednih primjera primjera prilagodbi sadržaja za darovite učenike. Sudjelovala je i doprinijela realizaciji međunarodnih projekata.
 • Marica Jurec, OŠ Zrinskih Nuštar. Rad u stručnim vijećima. Predavanja, radionice, edukacije na županijskoj i državnoj razini. Sudjelovanje i doprinos realizaciji projekata na međunarodnoj razini s oznakom kvalitete. Organizacija javnog događaja.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno