U Županji je u Pastoralno-kulturnom središtu blaženog Alojzija Stepinca uoči obilježavanja Dana grada i zaštitnika župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja, otvorena izložba pod nazivom “Svijet od gline”. Izložba je posvećena 10. godišnjici arheoloških istraživanja na nalazištima s humcima u spačvanskom bazenu, koji su otkriveni 2008. godine u šumi kraj Vrbanje.

Tada još nepoznanica, na nalazištu Purić-Ljubnju, pronađeno je 116 netaknutih i jedan oštećeni prapovijesni humak. U suradnji Zavičajnog muzeja Stjepana Grubera iz Županje, Sveučilišta Southampton u Engleskoj te Nacionalnog tajvanskog sveučilišta, na tom su terenu organizirana istraživanja u razdoblju od 2008. do 2015. godine. Riječ je o tri humka, odnosno nekropoli s prijelaza iz srednjeg u kasno brončano doba. Do 2017. otkriveno je još 18 nalazišta s humcima na prostoru spačvanskog bazena, a njihov broj varira od 1 do 178 humaka na jednom mjestu.

Kako bi se nalazište u budućnosti moglo bolje prezentirati javnosti, u planu je uređenje cestovnog pristupa te izgradnja arheološkog parka na Purić-Ljubnju. Istraživanja su financijski potpomogli Ministarstvo kulture, Grad Županja, Zaklada Leverhulme i Općina Vrbanja.