„Pripadnici današnje 1. oklopno mehanizirane bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske slijede put slavnih Sokolova“, rekao je ministar obrane Mario Banožić na sastanku s predstavnicima Udruge veterana 5. gardijske brigade Sokolovi koje je ugostio u svom ministarstvu.

Podsjetio je kako je riječ o jednoj od udarnih brigada koja je stvarala temelje današnje suvremene Hrvatske te iskoristio prigodu zahvaliti na nemjerljivom doprinosu u Domovinskom ratu, ali i sada u izazovnim vremenima dajući svoj obol sigurnosti i stabilnosti moderne Republike Hrvatske.

Na sastanku, kojem je nazočio i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj, podsjetili su zajedno kako je legendarna 5. gardijska brigada Sokolovi osnovana u listopadu 1992. godine u vojarni “Bosut” u Vinkovcima. Tijekom Domovinskog rata obišli su gotovo sva bojišta, a kroz brigadu je prošlo više od 7000 pripadnika. Tradiciju legendarnih Sokolova slijedi 1. oklopno mehanizirana bojna Sokolovi, Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske smještena u Našicama.