15 C
Vinkovci
Četvrtak, 22. veljače 2024.

Nagrada za životno djelo kiparu i grafičaru Antunu Babiću

Više od autora

- vl promo-
Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Foto: Dražen Bota

U Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku od 26. rujna do 17. studenoga održana je izložbena manifestacija Memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskoga medaljerstva i male plastike. Na ovogodišnjem 13. Memorijalu Ive Kerdića uvedene su nagrade triennala, a onu za životno djelo dobio je akademski kipar i grafičar Antun Babić iz Vinkovaca.

Nagradu 13. Memorijala Ive Kerdića za životno djelo Antunu Babiću je dodijelio Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku kao organizator triennala, a prema odluci umjetničkog savjeta triennala. Antun Babić (1931.) najstariji je živući sudionik ove manifestacije i ujedno jedan od umjetnika s najvećim kontinuitetom izlaganja na Memorijalu, a bio je uključen i u sam osnutak manifestacije.

Kako u predgovoru u katalogu Memorijala navodi mr.sc. Daniel Zec, viši kustos Muzeja likovnih umjetnosti, kustos i autor ovogodišnjega triennala i član umjetničkog savjeta, iako se Antuna Babića prepoznaje i valorizira prvenstveno po njegovu kiparskome i grafičkome stvaralaštvu, taj umjetnik iza sebe ima i autentičan medaljerski opus, kao i opus u maloj plastici. Za ta dva segmenta, ističe mr.sc. Daniel Zec, može se iznijeti ista vrijednosna prosudba koja se odnosi na valorizaciju Babićeva cjelokupnoga djela, danu na izložbi njegovih skulptura, grafika i crteža u Muzeju likovnih umjetnosti 2015. godine: „Pri valorizaciji djela Antuna Babića valja uzeti u obzir sljedeće neprijeporne činjenice: dug stvarateljski vijek, neopterećen oscilacijama i digresijama te autentičan, apartan i autonoman likovni izričaj. To je dovoljno da ga smatramo jedinstvenom umjetničkom pojavom hrvatske likovne umjetnosti druge polovice 20. i početka novoga stoljeća – umjetnikom čiji distinktivan likovni opus čini jedan od integralnih segmenata nacionalne umjetničke baštine“.

“Nagrade su zapravo naglasci na neke osobe i kroz njih su oni koji su nešto ostvarili zapaženi i zabilježeni. Ova nagrada pokazuje kako je moj rad preživio neko vrijeme i kako je za nadati se da će preživjeti i neko dulje buduće vrijeme. Nagrada osječkog Muzeja likovnih umjetnosti za mene je posebno draga jer ja s tom galerijom jako dugo surađujem i tamo sam imao nekoliko izložbi, manjih ili većih poput one koju je uredio Vladimir Maleković, a naša suradnja završila je s jednom stvarno reprezentativnom izložbom, koju je autor koncepta izložbe Daniel Zec okrstio kao izbor iz opusa i kao najavu neke retrospektive u budućnosti, koja bi bila još studioznija i obuhvatnija. Nadam se kako će do toga i doći”, ističe Antun Babić.Foto: Dražen Bota

Antun Babić uvršten je u devet leksikona i enciklopedija: Hrvatski biografski leksikon, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1983., Likovna enciklopedija Jugoslavije, Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1984. Enciklopedija hrvatske umjetnosti, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1995., Hrvatski leksikon, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb, 1996., Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999., Opća i nacionalna enciklopedija, Prolexis, Zagreb, 2005., Tomislav Šalić: Vinkovački leksikon, Vinkovci, 2008., Likovni leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2014. Enciklopedija Matice hrvatske, Zagreb, 2015.

O umjetniku govori monografija Tonka Maroevića: Babić, Gradski muzej Vinkovci, 2002., posvećeno mu je izdanje: Odrazi, Likovni osvrti o djelu Antuna Babića, Ogranak Matice hrvatske Vinkovci, 2009., te je zastupljen u kapitalnom djelu hrvatske povijesti umjetnosti autora Ive Šimatova Banova: Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Naklada Ljevak, Zagreb, 2013.

Djela mu se nalaze u zbirkama: Moderna galerija Zagreb, Gliptoteka HAZU, Zagreb, Kabinet grafike HAZU, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, Galerija “Slavko Kopač”, GMV, Vinkovci, Gradska knjižnica Vinkovci, Gradski muzej Vukovar, Galerija Bauer, Muzej u progonstvu, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, Gradski muzej, llok, Galerija “Branko Ružić”, Slavonski Brod Galerija “Krsto Hegedušić”, Petrinja, Umjetnička galerija, Brčko, BiH, Galerija “Šimun”, Dubrave, BiH, Franjevačka galerija, Široki Brijeg, BiH. Gradska knjižnica Vinkovci, Zavičajna zbirka, čuva sve Babićeve kataloge samostalnih i skupnih izložbi.

Za svoj umjetnički rad primio je nagrade: 1973. Nagrada VIII. Zagrebačkog salona za grafiku, 1975. Nagrada “Ex aequo” V. Biennala Slavonaca, 1975. Nagrada Grada Vinkovaca za izvanredne rezultate postignute na polju likovnih umjetnosti, 1991. Državna (godišnja) nagrada “Vladimir Nazor” za likovnu umjetnost, 1991. Nagrada V. triennala hrvatskog kiparstva, 1997. “Grand Prix” XV. slavonskog biennala, 2003. Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca”, 2006. Nagrada za životno djelo Vukovarska srijemske županije, 1997. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, 2019. Nagrada za životno djelo Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno