-0 C
Vinkovci
Petak, 27. siječnja 2023.

Nastavljaju raditi na približavanju svoje politike svakom stanovniku županije

Više od autora

- vl promo-

Josipa Haluška
Josipa Haluška
josipa.haluska@novosti.hr

U Velikoj gradskoj vijećnici u Vinkovcima održana je Izvještajna skupština Županijske organizacije HSS-a Vukovarsko-srijemske županije. Skupštinom je predsjedavao tajnik Županijske organizacije HSS-a Danijel Sofrenović na koju su se odazvali brojni delegati s područja cijele županije, gradskih i općinskih organizacija.

Glavna točka dnevnog reda bila je podnošenje godišnjeg Izvješća o radu koje je podnio predsjednik ŽO HSS-a VSŽ Stjepan Gašparović. U samom izvješću navedene su brojne aktivnosti; redovne sjednice Odbora i Predsjedništva ŽO HSS-a, druženja članova gradskih i općinskih organizacija te asocijacija HSS-a, brojne edukacije i tematska predavanja. Županijska organizacija redovno je sudjelovala na protokolarnim događajima na području cijele županije.

Predstavnici Županijske organizacije sudjelovali su na sjednicama Odbora gradskih i općinskih organizacija na kojima su pružili svu potrebnu podršku, koordinirali rad i sudjelovali u raspravama lokalne problematike. Većina organizacija održala je godišnje Izvještajne skupštine na kojima su sudjelovali i predstavnici viših ustrojstvenih oblika. U javnosti i prema medijima s razine Županijske organizacije istupalo se odmjereno i kada su teme i mogućnost utjecaja bili dovoljno bitni i mogući.

U Planu i programu rada za 2023. godinu, predsjednik Stjepan Gašparović naglasio je da će Županijska organizacija nastaviti provoditi politiku i vrijednosti za koju se HSS zalaže na temelju nauka braće Radića, a pri tome poštujući odredbe Statuta HSS-a. Provodit će se odluke Središnjih tijela HSS-a na terenu, jačati međusobna suradnja i putem argumentiranih rasprava sudjelovati na političkom planu i unutarstranačkim procesima. Nastavit će se raditi na jačanju HSS-a i revitalizaciji gradskih te općinskih organizacija HSS-a. HSS će kao stranka voditi brigu o svakom čovjeku, ukazati na probleme u gospodarstvu, probleme mladih, socijalnih pitanja, pomoć poduzetnicima u radu i poljoprivrednicima u ostvarivanju njihovih prava.

Održavat će se, napominju u svome izvješću, suradnja s medijima i na konferencijama za novinare reagirati na aktualnosti u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Županijska organizacija i dalje će se redovno uključiti u obilježavanje važnih datuma za Republiku Hrvatsku i HSS, pružati potpora asocijacijama HSS-a kao nositeljima aktivnosti, održati edukativne radionice, stručna predavanja i druženja s ciljem bolje povezanosti članstva.

U narednoj godini pred članovima su brojni izazovi, a nastavkom kontinuiranog rada HSS će na području Vukovarsko-srijemske županije raditi na približavanju politike HSS-a svakom stanovniku županije.

Nakon argumentirane rasprave i prigodnog obraćanja delegata, članovi Izvještajne skupštine jednoglasno su usvojili Izvješće predsjednika o radu u protekloj i Program rada ŽO HSS-a Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno