Općina Cerna sufinancira kupnju udžbenika

0
1290

Općina Cerna poziva roditelje/skrbnike učenika da podnesu zahtjev za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika. Zahtjev je potrebno preuzeti i predati u prijamni ured Općine osobno ili poštom do 1. listopada. Udžbenici će se sufinancirati u sljedećim iznosima:
– 500 kuna za jedno dijete
– 1000 za dvoje djece
– 2000 kuna za troje djece
– za svako sljedeće iznos se uvećava za 1000 kuna

Roditelji/skrbnici moraju imati izmirene obveze prema Općini, a novac će biti uplaćen na njihove račune. Pravo ostvaruju svi roditelji/skrbnici učenika osnovne i srednje škole.