Temeljem Odluke o dodjeli stipendija Općine Nuštar za akademsku godinu 2019./2020. Općina Nuštar raspisala je Javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./2020.
Općina Nuštar dodjeljivat će stipendije svim redovnim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij ili stručni studij za akademsku godinu 2019./2020.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti svi studenti od druge do posljednje godine studija pod uvjetom da imaju prebivalište na području općine Nuštar i status redovitog studenta te ne primaju drugu stipendiju.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.
Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti: presliku važeće osobne iskaznice, uvjerenje (potvrda) sveučilišta da je podnositelj zahtjeva redovno upisao drugu ili višu godinu studija, vlastoručno potpisanu izjava da ne prima drugu stipendiju, potvrdu Općine Nuštar da ne postoji dug prema Općini.
Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci, odnosno za razdoblje od rujna 2019. do lipnja 2020., u jednakom mjesečnom iznosu od 800,00 kuna.
Zadnji dan za podnošenje zahtjeva je petak, 6. prosinca 2019. godine. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nuštar svaki radni dan od 08,00 do 15,00 sati.
Detaljnije na: www.nustar.hr