Na temelju Programa mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja Općina Nuštar i za 2020. godinu objavila je javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje poticaja za rješavanje stambenog pitanja na području općine.
Cilj je javnog poziva, podsjetimo, uspostaviti učinkovit, djelotvoran i operativan sustav mjera i aktivnosti koji će rezultirati poticanjem povratka, ostanka i naseljavanje stanovništva na području općine Nuštar, a sve u svrhu demografske revitalizacije. Poticaj je definiran u iznosu od 20.000,00 kuna jednokratno po obitelji.
Korisnici mjere iz Programa su mladi bračni parovi koji su kupili prvu nekretninu (stambeni objekt/građevinsko zemljište) nakon sklapanja braka. Mladom osobom u smislu Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ako ih imaju, pod uvjetom da: podnositelj nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv ili da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života te koji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Nuštar, kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati nadležna Porezna uprava.
Javni poziv otvoren je do kraja godine ili do iskorištenja sredstava predviđenih za ovu svrhu u proračunu za 2020. godinu, a iz Općinske uprave pozivaju sve mlade obitelji koje ispunjavaju uvjete da se jave.