Svi bivši i sadašnji studenti, kao i njihovi roditelji, znaju koliko je studentski život skup. Stanovnici Vukovarsko-srijemske županije najčešće na studij odlaze u veće gradove kao što su Osijek, Zagreb, Rijeka ili Split, a troškovi zasebnog stanovanja nikako nisu zanemarivi i dosta opterećuju obiteljski budžet.

Kako bi lakše podnijeli te financijske izdatke, Općina Tordinci pobrinula se studentima iz Antina, Korođa, Mlake Antinske i Tordinaca osigurati stipendiju. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju svi studenti nakon upisane druge godine studija pod uvjetom da imaju prebivalište na području općine Tordinci, da su upisani u preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij u Republici Hrvatskoj te da imaju status redovitog studenta.

Zahtjev za dodjelu pomoći podnosi se na već ustaljenom, propisanom obrascu kojemu se mora priložiti preslika važeće osobne iskaznice, uvjerenje odnosno potvrda sveučilišta ili veleučilišta da je podnositelj zahtjeva redovno upisao drugu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu, presliku bankovne kartice na koji će stipendija biti uplaćena te izjavu o suglasnosti za objavu i korištenje osobnih podataka.Navedena se pomoć može dobiti samo jedanput godišnje za uspješno završenu godinu studija, a svi tordinački studenti svoj zahtjev mogu predati 15 dana od dana objave natječaja na službenim mrežnim stranicama Općine, točnije zaključno s 21. veljače.

Sva potrebna dokumentacija podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tordinci svakim radnim danom od 8 do 15 sati, a iznos stipendije, kao i na koliko će obroka biti isplaćena još uvijek nisu navedeni na službenim stranicama Općine.