U sklopu Europskog tjedna 2016. u Vukovarsko-srijemskoj županiji u učionici Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko-srijemske županije održana je parlaonica pod nazivom “Zemlje članice EU sretnije su od drugih zemalja”. Organizatori su Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko-srijemske županije, Savjet za Europske integracije Vukovarsko-srijemske županije i Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci.