Foto: GM Vukovar

U Galeriji Oranžerija Gradskog muzeja Vukovar 29. kolovoza otvorena je izložba Photo Graz selection III, koja predstavlja izbor od 70 fotografija, radova akademskih i amaterskih umjetnika fotografa. Riječ je o prezentaciji aktualne foto scene u Grazu i u Štajerskoj, a izložba je nastala u suradnji udruge Kulturvermittlung Steiermark i Umjetničko-pedagoškog instituta Graz. U Vukovaru je postavljena u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom Zagreb.

“Izložba uspoređuje načine rada različitih starosnih skupina te zrcali njihove aktualne teme i osobne pristupe. Posebno je stavljen naglasak na kvalitetu i raznolikosti jer se tako otvara mogućnost dijaloga između umjetnica i umjetnika i njihove publike prelazeći kako granice gradova, tako i jezičke i državne granice. Time djela umjetničke fotografije, i kad umjetnici nisu prisutni, postaju ambasadorima šarolike i bogate kulturne scene u Grazu, kao i samoga grada. Pri izboru djela za izložbu rukovodili smo se isključivo umjetničkim aspektima i njihovom aktualnostima. Gotovo podjednaka zastupljenost fotografkinja i fotografa nastala je spontano, jednako kao i presjek kroz više generacija”, ističu autori izložbe.

Izložba Photo Graz selection III u Gradskom muzeju Vukovar otvorena je do 16. rujna.