Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture danas je izvjestilo o zaprimljenoj potvrdi JASPERS-a da je pripremljen i spreman za sufinanciranje sredstvima Euuropske unije još jedan značajn infrastrukturni projekt, a riječ je o nadogradnji i elektrifikaciji željezničke pruge Vinkovci–Vukovar.

“Zaprimljena potvrda JASPERS-a osigurava važan korak u proceduri odobravanja bespovratnih sredstava za projekt procijenjene ukupne vrijednosti gotovo 531 milijun kuna, a koji prema Potvrdi JASPERS-a, može dobiti sufinanciranje bespovratnim sredstvima u iznosu od 85 posto od prihvatljivih troškova. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u sljedećim će tjednima HŽ Infrastrukturi dodijeliti navedena sredstva kako bi mogli nastaviti s aktivnostima na projektu i natječajem za radove i nadzorom nad radovima čija se objava planira krajem ovog mjeseca”, stoji u izvješću. Riječ je, ističe se, o izuzetno značajnom projektu kojim će se obnoviti i elektrificirati 18,71 km željezničke pruge te podići njena brzina do 120 km/h, a između ostalog, obnovit će se kolodvori Vukovar/Borovo Naselje i Vukovar te željeznička stajališta Nuštar i Bršadin – Lipovača.

Stručnjacima JASPERS-a, partnerstva za tehničku pomoć projektima u europskim regijama u okviru kojeg djeluju tri partnera: Europska komisija, Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj, pojašnjava se, projekt se dostavlja na mišljenje i ocjenjivanje kako bi donijeli odluku, odnosno, potvrdu (poznatiju kao Action Completion Note) da je projekt pripremljen i spreman za sufinanciranje sredstvima EU.