Turistička zajednica grada Vinkovaca poziva sve zainteresirane proizvođače hrane, pića i rukotvorina te pružatelja turističkih usluga s područja Vinkovaca da postanu članovi turističkog klastera pod nazivom ”Slavonska košarica”. Radi se o neprofitnoj i nevladinoj udruzi čija je misija promicanje održivog turističkog razvoja regije Slavonije.

5. listopada 2011. godine osnovana je udruga turistički klaster ”Slavonski Brod” sa sjedištem u Slavonskom Brodu koju se učlanilo 28 članova s područja grada, s ciljem razvoja turističke djelatnosti. Na sjednici Upravnog odbora klastera održanoj 18. siječnja 2012. klaster je proširen članstvom s područja cijele regije Slavonije i Baranje kojom je prigodom klasteru pristupilo nova 44 člana, dok je na sjednici Skupštine klastera održanoj 23. siječnja 2012. godine klaster promijenio naziv u Turistički klaster ”Slavonska košarica”, izmijenjen je i dopunjen Statut, a Upravni odbor proširen je članovima s područja cijele regije. Klaster trenutno broji 134 člana.

Osnivači klastera su Grad Slavonski Brod, Turistička zajednica i Razvojna agencija grada Slavonskog Broda, a jedno od tijela koja upravljaju klasterom je i Vukovarsko-srijemska županija, kao jedan od predstavnika Upravnog odbora, na čelu s Martinom Matković, direktoricom Turističke zajednice grada Vinkovci. Sjedište udruge je u Slavonskom Brodu, a klaster ima potpisane ugovore o strateškom partnerstvu s osječkim Ekonomskim fakultetom i slavonskobrodskim Veleučilištem.

Ciljevi udruge su održivi razvoj turizma na području regije Slavonije, uspostava strateških i operativnih partnerstva, poticanje razvojnih inicijativa, povezivanje dionika turističkog razvoja regije Slavonije u svrhu stvaranja turističkih proizvoda i turističkih doživljaja, distribucija i promocija proizvoda klastera, promoviranje tradicijskih i kulturnih vrijednosti i ambijentalnih specifičnosti i znamenitosti Slavonije kao turističkog odredišta, kontinuirani razvoj turističkih usluga i proizvoda, povećanje konkurentnosti turističkog gospodarstva te informiranje i edukacija sudionika gospodarskog i društvenog života o razvojnim mogućnostima i potencijalima turističkog razvoja Slavonije.