Sjednica Gradskog vijeća

0
1455

Gradsko vijeceSjednica Gradskog vijeća grada Vinkovaca čiji je početak sazvan za 11 sati s radom je počela oko 13 sati. Razlog tome su dvije stanke tijekom kojih je Povjerenstvo za Statut i Poslovnik razmatralo problem koji se pojavio vezano uz točke dnevnog reda koje se odnose na gradski proračun: prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2015. godinu, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2016. godinu, te prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu za 2016. godinu. Predsjednik Kluba vijećnika SDP-a Damir Rimac, naime, ukazao je kako se te točke, koje nisu prošle na sjednici Vijeća od 14. lipnja ove godine, po Statutu i Pravilniku pod istim nazivom na dnevnom redu Vijeća mogu naći tek po isteku 90 dana, ili ako Vijeće o tome donese drukčiju odluku, a što ovdje nije bio slučaj. U konačnici danas se pred vijećnicima kao prva točka dnevnog reda našao prijedlog odluke da se sporne točke uvrste u dnevni red sljedeće sjednice Vijeća, a što je jednoglasno prihvaćeno. U nastavku vijećnici će raspraviti o točkama koje su ostale na dnevnom redu današnje sjednice, a prva među njima je prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca.