- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju u Vukovarsko – srijemskoj županiji, povezanu sa epidemijom koronavirusa COVID – 19, a u skladu s preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, vukovarsko-srijemski župan Božo Galić potpisao je Odluku o načinu održavanja nastave nakon proljetnog odmora školske godine 2020./2021., za školske ustanove kojima je Vukovarsko – srijemska županija osnivač, na način kako slijedi :

  • učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole, i učenici završnih razreda srednjih škola nastavu pohađaju u školi
  • učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola, i učenici od 1. do 3. razreda sre njih škola nastavu pohađaju on – line

Ova Odluka stupa na snagu 08. travnja 2021. godine, i primjenjuje se od 12. travnja 2021., do izmjene i dopune iste.

Istu Odluku objavio je i Grad Vinkovci za svoje osnovnoškolce, s potpisom gradonačelnika Ivana Bosančića.