Vlada je sa današnje sjednice u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog Zakon o udžbenicima i ostalim obrazovnim materijalima u osnovnim i srednjim školama koji bi trebao omogućiti lakše školske torbe i više digitalne nastave, a roditeljima manje troškove nabave udžbenika. Konačni prijedlog usklađen je sa svim primjedbama dobivenima u saborskoj raspravi te u Vladi. Predloženim se zakonom po prvi puta definirala najviša cijena i masa kompleta udžbenika po razredima. Najveća dopuštena masa svih obveznih udžbenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole tako bi iznosila tri kilograma, za peti i šesti razred pet, a za sedmi i osmi razred šest kilograma. Prema prijedlogu zakona, Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobravalo bi samo udžbenike, dok dopunska i pomoćna nastavna sredstva, odnosno radne bilježnice, zbirke, atlasi i ostalo, postaju drugi obrazovni materijali o čijem korištenju odlučuju škole odnosno učitelji, u skladu sa zahtjevima kurikuluma i autonomijom škola i učitelja. Postupak utvrđivanja usklađenosti udžbenika s kurikulumom i međupredmetnim temama provodila bi stručna povjerenstva koja bi imenovao ministar, a njihov sastav bio bi tajan.