Temeljem Ugovora sklopljenog između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske vatrogasne zajednice o provedbi aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica u 2018.  godini, Ministarstvo poljoprivrede je nabavilo 74 vozila za vatrogasce te financiralo osposobljavanje 6.000 vatrogasaca.

Nakon 2017. godine, jedne od najzahtjevnijih godina kada je u pitanju zaštita šuma od požara, dogovorena je veća zaštita šuma kroz preventivu – odnosno podizanje operativne sposobnosti naših vatrogasaca. Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede iniciralo izmjenu Pravilnika temeljem kojega se iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma financira dio aktivnosti vatrogasnih zajednica. Izmjenama Pravilnika je povećano izdvajanje za vatrogasne djelatnosti s dotadašnjih 5% na 20% od ukupno prikupljenih sredstava OKFŠ-a, što je godišnje povećanje s dotadašnjih 10 milijuna kuna na 40 milijuna kuna.

Ukupan iznos za provedbu aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica u 2018. godini iznosio je 40 milijuna kuna. Tim sredstvima financira se nabava opreme i osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi i to ne samo onih na kršu, kao do sada, nego s područja cijele Hrvatske. Naime, tijekom protupožarne sezone vatrogasne postrojbe s kontinenta dislocirane su na priobalju i otocima kao ispomoć i sastavni su dio sustava vatrogastva u borbi protiv požara otvorenog prostora.

“Njega i održavanje naših šuma uvelike ovisi o preventivi. Ograničenim namjenskim sredstvima treba racionalno upravljati i njima rješavati one probleme koji će u najkraćem razdoblju dati rezultat – a to je brzo otkrivanje i sprečavanje širenja požara, kroz osposobljavanje i opremanje naših vatrogasaca. Vjerujemo da će ova mjera, uz novi sustav video nadzora protupožarnim kamerama u četiri dalmatinske županije, kojeg smo financirali lani sa 20 milijuna kuna, kao i sa 6 bespilotnih letjelica koje smo ove godine nabavili  kroz ribarstveni EU fond, dugoročno osigurati bolju operativnu sposobnost hrvatskih vatrogasaca, a time i bolju zaštitu naših šuma“, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić.

Ministarstvo poljoprivrede provelo je postupak javne nabave vozila i opreme i to za: 2.000 kompleta za šumske požare (požari otvorenog prostora) – čizme, kombinezoni, rukavice i drugo te 200 kompleta za strukturne požare (požari zatvorenog prostora). Nabavljeno je ukupno 74 vozila, od čega su 46 kombi vozila te 28 „pick up“ vozila.

Tijekom 2019. godine planirana je izrada novog programa opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica te se razmatra sklapanje novog četverogodišnjeg programa između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske vatrogasne zajednice u ukupnom iznosu od 160 milijuna kuna.