Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova energetske obnove Područne škole Srijemske Laze Vukovarsko-srijemske županije pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su završeni u rujnu 2018. godine.

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove škole je 459.496,83 kuna od čega je 293.367,51 kuna sufinancirano europskim sredstvima te 167.379,35 kuna od strane Osnovne škole Stari Jankovci i Vukovarsko-srijemske županije.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj te je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4C1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Energetska obnova na školi rezultirat će smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera.

Projekt je proveden uz pomoć Društva EKO-SUSTAV, Osnovne škole Stari Jankovci i Upravnog odjela za obrazovanje Vukovarsko-srijemske županije.