17 C
Vinkovci
Ponedjeljak, 26. veljače 2024.

Željeznička pruga od Vinkovaca do Vukovara u finalnoj fazi

Više od autora

- vl promo-
Tihana Papac
Tihana Papachttps://novosti.hr
tihana.papac@novosti.hr

Radovi na projektu “Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge, od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar”, u fazi su finalizacije.

Završni radovi se izvode, praktički, na cijeloj trasi pruge između Vinkovaca i Vukovara ukupne duljine 18,71 kilometara.

Puštanje u promet u potpunosti obnovljene i elektrificirane pruge od iznimnog značaja za širu regiju Istočne Slavonije, ali i bolju i kvalitetniju prometnu povezanost Hrvatske u europskom željezničkom sustavu, najavljeno je za prvu polovicu iduće godine.

Jedan od ciljeva modernizacije ove pruge je povećanje opsega željezničkog teretnog prijevoza i prekrcaja robe u Luci Vukovar, te bolja povezanost željezničkog putničkog prijevoza Vukovarsko-srijemske županije s glavnim prometnim koridorom RH1.

“Izuzetno smo zadovoljni što su radovi na elektrifikaciji i modernizaciji pruge Vinkovci – Vukovar pri samome kraju. Završetkom ovoga projekta stanovnicima Vukovara, Vinkovaca, okolnih općina i naselja omogućit će se brže, udobnije i sigurnije putovanje vlakom te će biti kvalitetnije povezani s drugim županijama, a samim time i s glavnim prometnim koridorima. Ovo je jedan od ukupno 27 velikih projekata koje HŽ Infrastruktura trenutačno provodi, a koji se sufinanciraju iz EU-ovih fondova i plan nam je u sljedećih desetak godina u željezničku infrastrukturu uložiti više od šest milijardi eura”, prilikom obilaska radova rekao je Marijan Ćužić, član uprave HŽ infrastrukture.

Povećanje brzine prometovanja i obima tereta

Posebno je značajno da je pruga osposobljena za brzinu vlakova do 120 km/h, čime se značajno skraćuje vrijeme putovanja u dnevnim migracijama stanovnika. Time će se vrijeme putovanja u putničkom prijevozu od Vinkovaca do Vukovara skratiti za 20 minuta, a u teretnom prijevozu za 30 minuta.

Izgradnjom novih odnosno modernizacijom postojećih mostova, propusta, priključnih i servisnih cesta dodatno je povećana sigurnost svih sudionika u cestovnom i željezničkom prometu. Elektrifikacijom i nadogradnjom pruge osigurava se ekonomski i energetski isplativiji te ekološki održiv željeznički promet. Nedvojbeno, značenje ovog projekta značajna je sastavnica za svekoliki gospodarski razvoj lokalne zajednice.

“Radovi na ovome projektu bili su izazovni jer započeli su u jeku pandemije koronavirusa. Osim toga željeznički promet tekao je cijelo vrijeme tijekom njihova izvođenja. Bilo je poteškoća, ali promet je bio funkcionalan. Radovi su trenutačno u samoj završnici i nadamo se da ćemo projekt uz ishođenje potrebnih dozvola u cijelosti privesti kraju do sredine iduće godine”, izjavio je voditelj radova Marko Žganec.


Modernizacijom pruge povećava se kapacitet dionice i poboljšava pristup luci Vukovar. U širem prometnom kontekstu dijela Europe, pruga Vinkovci – Vukovar je značajna jer je sastavni dio željezničkog teretnog koridora RFC 10, smještena na Transeuropsku mrežu prometnica, TEN-T koridoru Rajna-Dunav, a istočna Slavonija biti će kvalitetno povezana s Koridorom RH1, bivšim X. paneuropskim prometnim koridorom. To znači da modernizacija i elektrifikacija ove dionice pruge unaprjeđuje željeznički teretni prijevoz i omogućava uvjete za gospodarski razvoj lokalne zajednice, poglavito šire regije Vukovara i Vinkovaca, a u konačnici i istočnoga dijela Slavonije.

Zato je važno naglasiti kako ova suvremena pruga osigurava učinkovitu i pouzdanu željezničku povezanost između Luke Vukovar, glavne luke za unutarnju plovidbu u Republici Hrvatskoj i njenog zaleđa.

Projekt je osmišljen i realiziran u suglasju s prioritetima Europske unije za promicanje održivog teretnog prometa kojim dominiraju unutarnji plovni putovi i željeznički promet.

Potražnja za teretnim prijevozom u luci Vukovar posljednjih godina stalno raste, a ako se taj trend rasta nastavi, obnova i elektrifikacija pruge Vinkovci Vukovar, u sinergiji s drugim mjerama, omogućuje modalni prijelaz transporta s cestovnog na željeznički.

Osim što obnova i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar olakšava pristup Luci Vukovar, suvremena tehnološka rješenja koja su primijenjena pri njenoj obnovi i elektrifikaciji u svojoj punoj funkcionalnosti potiču ekološki prihvatljivije oblike prijevoza, poboljšavaju operativnu pouzdanost i sigurnost željezničke pruge te povećavaju kapacitet, uz istodobno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš.

Primjenom najsuvremenijih tehnoloških rješenja gradnje, realizirano je smanjenje buke i vibracija koje stvara željeznički promet, što je u trendu sa ekološkim pristupom prometnoj infrastrukturi. Naposljetku, nije nevažno da se elektrifikacijom pruge poboljšava ekološka održivost i energetska učinkovitost, interoperabilnost linije, što pridonosi općem cilju – otpornosti na klimatske promjene.

Vrijednost projekta “Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar” iznosi 72,02 milijuna eura, od čega se 85 posto bespovratnih sredstava sufinancira iz Kohezijskog fonda, iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europske unije, a preostalih 15 posto iz državnog proračuna.

HŽ Infrastruktura je trenutno nositelj najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj i najveći je korisnik bespovratnih sredstava Europske unije u prometnom sektoru.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno