U Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije 21. svibnja svečano su uručeni ugovori za sufinanciranje projekata namijenjenih podizanju standarda komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima. Među onima koji su primili ugovore bio je i načelnik Općine Nuštar Hrvoje Drinovac, koji je nekoliko dana ranije potpisao i ugovor u Ministarstvu turizma.

Općina Nuštar za Program održivog razvoja kandidirala je projekt Sanacija nerazvrstanih cesta u naselju Cerić, a za projekt vrijedan oko 600 tisuća kuna odobreno je bespovratnih 150 tisuća kuna. U Ministarstvu turizma, pak, potpisan je ugovor vrijedan 200 tisuća kuna za izradu projektne dokumentacije za obnovu objekta paromlina koji je također dio kompleksa nuštarskog dvorca i koji je u ruševnom stanju, a nakon obnove služio bi kao prostor kojim bi se koristila Općina Nuštar i udruge koje djeluju u Nuštru.

Vezano, pak, uz obnovu nuštarskoga dvorca ovih dana Općina je od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Vukovaru dobila odobrenje za obnovu i sanaciju dvorske kapele Uznesenja sv. Križa i istočnog spojnog krila, a prema glavnom projektu obnove i sanacije kapele i spojnog krila koji je izradila tvrtka Tablinum iz Zagreba. Rješenje kojim se odobravaju radovi na objektu koji je upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske dokument je bez kojega ne bi mogla početi realizacija projekta koji je u evaluaciji, a u Općini Nuštar nadaju se pozitivnom ishodu. Riječ je o prekograničnom projektu u okviru kojega je moguća realizacija sredstava do 1,6 milijuna eura, a Općini Nuštar partner je mađarska Općina Mecseknadasd. U okviru cjelovite rekonstrukcije dijela nuštarskog dvorca poznatog kao Veliki dvorac, kroz ovaj projekt sredstva bi, između ostaloga, bila osigurana i za obnovu dvorske kapelice.