Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu.

Pozivom se dodjeljuju bespovratna sredstava s proračunske stavke “Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta” Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sredstva su namijenjena za: ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima.

Ukupna alokacija poziva jest 3.000.000,00 kuna. Najniži iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 20.000,00, a najviši 50.000,00 kuna.

Više o Pozivu pročitajte ovdje