O tome što se u proteklih godinu dana napravilo na području općine Jarmina te što se namjerava napraviti ove godine razgovarali smo načelnikom općine Andrijom Draganićem. Kada je riječ o prošloj godini načelnik Draganić ističe kako su osigurana sredstava za izgradnju Dječjeg vrtića u iznosu od sedam i pol miljuna kuna i koji u cijelosti finaciran iz fondova Europske unije. “S izgradnjom vrtića krećemo ove godine, odnosno ovoga mjeseca krećemo s raspisivanjem javnog natječaja nakon čega ćemo izabrati najpovoljnijeg ponuđača i krenuti s izgradnjom koja bi trebala biti gotova do kraja 2020. godine.”, rekao nam je načelnik Draganić. Kada je riječ o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu Draganić ističe kako je predviđena sanacija nogostupa, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, kao i objekata za posebnu namjenu.” Samo za sanaciju nogostupa u ovoj godini općina će izdvojiti sredstva u iznosu od 300 tisuća kuna, a za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta predviđena novčana sredstva iznose 700 tisuća kuna te za izgradnju Dječjeg vrtića 3 milijuna kuna. Prošle godine, a kako smo i obećali, započeli smo sanaciju ulice Ivana Zajca. Sanacija ulice radi se u tri faze. Prošle godine završili smo prvu fazu, a ove godine namjeravamo sanaciju obaviti do ulice Nikole Šubića Zrinskog, dok kompletan završetak sanacije planiramo za sljedeću godinu.”, rekao je Draganić te dodao kako je ovih dana ulica Ivana Zajca dobila novi asfalt, dok su u Vinkovačkoj ulici uklonjena stara stabla te posađena nova. Prošle godine izgrađeni su novi nogostupi u nekoliko ulica, a s njihovom izgradnjom nastavlja se i ove godine i to u ulici Matije Gupca te u ulici Ivana Zajca. Općina Jarmina značajna sredstava izdvaja za mlade. Tako su prošle godine za djecu koja pohađaju vrtiće u Vinkovcima i Ivankovu te koja pohađaju “malu školu” izdvojili 220 tisuća kuna, a ista sredstva osigurana su i za ovu godinu. U Općini Jarmina nisu zanemarili ni za novorođenu djecu, a za ovu godinu su ti iznosi i povećani. Tako će obiteljima za prvo dijete biti isplaćena novčana pomoć u iznosu 2.500 kuna, za drugo dijete u obitelji 3.500 kuna, a za treće i svako slijedeće dijete predviđena je novčana pomoć u iznosu od 5.000 kuna. Općina je prošle godine isplatila i božićnice korisnicima zajamčene minimalne naknade i umirovljenicima s područja Općine Jarmina. Tako je 200 kuna isplaćeno korisnicima zajamčene minimalne naknade, te božićnice umirovljenicama u iznosima od 100 do 300 kuna. Ove godine uz stipendije koje su dobili svi studenti koji su podnijeli zahtjev, općina je donijela i odluku o sufinanciranju dijela troškova prijevoza redovnih studenata koji studiraju na području Vukovarsko – srijemske županije, a sufinancira i prijevoz učenika srednjih škola. Općina iz proračuna izdvaja i sredstva za rad udruga, a najviše sredstava dobije nogometni klub, koji prema riječima Draganića, okuplja najveći broj djece i nekoliko posljednjih godina vrlo kvalitetno radi, o čemu govore i rezultati. “Što se tiče ostalih udruga i one kvalitetno rade te ćemo i dalje podržavati njihov rad.”, rekao je za kraj Draganić.