Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729, ravnatelj Mile Živčić, dana 8. travnja 2019. godine, objavljuje sljedeći :

PONOVLJENI JAVNI POZIV

trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta u okviru ESF-ova projekta “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”

Stručno usavršavanje osmišljeno je kao dio aktivnosti ESF-ovog projekta “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”.

Pravna osoba obavezna je započeti s održavanjem stručnoga skupa u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, a sve ugovorne obveze dužna je ispuniti najkasnije do 15. srpnja 2019. godine.

Pravna osoba dužna je osigurati prostor za održavanje stručnog skupa te najmanje jednog stručnjaka kvalificiranog za održavanje stručnog skupa. Stručni skup se može organizirati za nastavnike najmanje jednog, a najviše tri obrazovna sektora (kako je navedeno u tekstu Javnog poziva).

Rok za dostavu prijave: 8. svibnja 2019. godine do 12:00 sati.

Na poveznici možete pronaći cjeloviti tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama.

Prijava se OBVEZNO vrši putem obrasca za prijavu kojeg možete pronaći na poveznici.