Mila Rončević, djevojčica koja je ujedinila Hrvatsku i čije će nam ime još dugo odzvanjati u ušima, sretno je primila svoju prvu terapiju u liječenju rijetke vrste leukemije u Philadelphiji. Liječenje je to koje košta 18 milijuna kuna, a za koje su roditelji djevojčice pokrenuli akciju prikupljanja novca u koju se uključila cijela Hrvatska.

Svi su htjeli pomoći Mili, a iznos od potrebnih 18 milijuna kuna itekako je premašen. Na računu Milina oca, Marina Rončevića te na računu Zaklade Nora Šitum bilo je više od pet i pol milijuna dolara, točnije 5.590.318,65 dolara, što je više od 37 milijuna kuna. Iznos donacija rastao je do njihova odlaska u SAD, iako je otac djevojčice zamolio ljude da više ne doniraju, jer dodatni novac nije potreban.

Kako je najavila obitelj te Đana Atanasovska, predstavnica Zaklade Nora Šitum, novac će biti preusmjeren na račun zaklade te će biti iskorišten za prvo sljedeće dijete koje bude trebalo liječenje. Međutim, ostatak novca od 15-ak milijuna kuna tretira se kao dohodak Milina oca i na njih bi, ugrubo, trebao platiti gotovo pet milijuna kuna doprinosa i poreza. Mnogi su se pitali što će se dogoditi s preostalim novcem i hoće li država uzeti 5 milijuna kuna, no ministar financija Zdravko Marić danas je nagađanjima stao na kraj.

“Porezna uprava uvijek ima jedinstven stav prema takvim akcijama, a to je zakonsko rješenje. Zakon o porezu na dohodak, članak 8., vrlo jasno definira da sve što je vezano za takve aktivnosti, a koje su usmjerene na operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala“, naglasio je ministar Marić i dodao da je u sklopu porezne reforme proširen obuhvat onoga što ne podliježe oporezivanju jer se ne smatra dohotkom. Time su po novom u to uključeni i troškovi prijevoza i smještaj u zdravstvene ustanove. “To se odnosi i na višak prikupljenog novca za tu namjenu, a koji će, kako su u ovom slučaju kazali i Milini roditelji, usmjeriti i za neke druge aktivnosti i za drugu djecu, pa i u tom slučaju nema oporezivanja. Roditelji nemaju i ne trebaju imati brige oko toga”, zaključio je Marić.

Na višak novca prikupljenog za liječenje male Mile Rončević u SAD-u neće se platiti porez na dohodak ako se ponovo daruje u humanitarne svrhe, tumačenje je porezne uprave.

“Ako se prikupljeni novac u potpunosti ne utroši za navedene svrhe te se preostali novac dalje daruje u humanitarne svrhe, odnosno za zdravstvene potrebe druge osobe primjenjuje se isto oslobođenje. Nadležne institucije će svaka u svojoj domeni kontrolirati korištenje i trošenje takvih sredstava”, objasnili su iz Porezne uprave.