U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana Dunava na području grada Vukovara počeli su radovi na uređenju rijeke Vuke i obalnog pojasa. Riječ je o šestoj poddionici ukupne vrijednosti 6,2 milijuna kuna, dok je planirana vrijednost cjelokupne investicije uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara 57.195.082,81 kn. Investitori su Hrvatske vode i Grad Vukovar.

Gravitirajuće područje uz rijeku Vuku koja se u Vukovaru ulijeva u Dunav, duž cijelog poteza zahvata, bit će u potpunosti uređeno urbanim sadržajima koje će uz krajobrazno uređenje stanovnicima grada Vukovara u budućnosti omogućiti korištenje prostora na nov i kvalitetniji način. Ovim projektom uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa trajno će se izgraditi sustav obrane od poplava i ujedno omogućiti upravljanje vodnim režimom rijeke Vuke, kako za niskih voda tako i za razdoblja visokih voda rijeke Dunav na području grada Vukovara.

Radi se i na nadograđivanju projekta ove šetnice, koja će u konačnici spojiti središte Vukovara s Park-šumom Adicom, a cilj je revitalizirati dio prirode i građanima omogućiti što ljepši i dostupniji okoliš uz Dunav što čini i rijeka Vuka, stara Vuka i nekoliko bara koje se nalaze u blizini.

Šesta poddionica obuhvaća radove na pregradi u samom centru Vukovara koja će omogućiti zaustavljanje i pohranjivanje vode iz Vuke i puštanje dunavskih voda pa će se moći prehranjivati stara Vuka te održavati bolji vodni režim 10 do 15 km unutar cijelog toka Vuke.