Grad Otok poziva redovne studente koji imaju prebivalište u Otoku i Komletincima, a ne primaju drugu stipendiju, da se jave na natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2018./2019. Natječaj traje do 21. siječnja. Uz zahtjev za dodjelu stipendije potrebno je priložiti preslik važeće osobne iskaznice, potvrdu sveučilišta da je podnositelj Zahtjeva redovno upisan na godinu studija i vlastoručno potpisanu izjavu da student ne prima drugu stipendiju. Obrasci zahtjeva i izjave mogu se pronaći na web-stranici Grada. Stipendija se dodjeljuje u jednokratnom minimalnom iznosu od 3000 kuna do maksimalno 4000 kuna u roku od 120 dana od dana sklapanja ugovora, ovisno o broju prijavljenih redovnih studenata i mogućnosti Proračuna.