Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u 2018. godini, u skladu sa zacrtanim ciljevima, u svim svojim aktivnostima i nastojanjima, vodilo računa o ravnomjernom razvoju, unaprjeđenju životnih i gospodarskih uvjeta, osobito za slabije razvijena područja te o apsorpciji i učinkovitom iskorištavanju fondova EU. U 2019. godini nastavljaju s izvršavanjem svoje zadaće sustavnog upravljanja regionalnim razvojem u cilju održivog rasta gospodarstva te povećanja životnog standarda i ujednačenog razvoja svih dijelova Hrvatske.
Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije gđa Gabrijela Žalac predstavila je jučer u Zagrebu, rezultate iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u 2018. godini koja je obilježena porastom u svim fazama.

Sa zadnjim danom prošle godine Hrvatska je ispunila ciljeve za ispunjenje pravila N+3. To znači da se sredstva koja su alocirana za N godinu moraju ovjeriti i dostaviti prema Europskoj komisiji do zadnjeg dana N+3 godine, odnosno da sredstva alocirana za 2015. godinu moraju biti ovjerena do 31. prosinca 2018. Sredstva koja se ne ovjere do kraja N+3 godine se automatski opozivaju, odnosno država članica EU ih gubi iz svoje alokacije.

Ukupno do sada po svim programima ovjereno je 1,832 milijarda eura, od čega je u 2018. ovjereno čak 1,030 milijarda eura.

Projektom Slavonija, Baranja i Srijem usmjereno je 18,75 milijardi kuna iz fondova EU isključivo na projekte s područja pet slavonskih županija. Taj broj za Vukovarsko srijemsku županiju je 2.388.887.859,69 kn. 

Sklopljen je Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva poljoprivrede i pet slavonskih županija. Sporazumom se osiguravaju sredstva za provedbu 29 razvojnih projekata okvirne vrijednosti 699,7 milijuna kuna te dodatnih 50 milijuna kuna za pripremu projekata.

5 najvećih ugovorenih projekata u 2018. godini – Projekt Slavonija, Baranja i Srijem:

1. Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar, HŽ Infrastruktura Ukupna vrijednost projekta: 677.701.939,19 kn Bespovratna sredstva: 485.299.259,08 kn

2. Arheološki park Vučedol, Muzej Vučedolske kulture Ukupna vrijednost projekta: 117.299.998,51 kn Bespovratna sredstva: 99.704.998,72 kn

3. Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima, Grad Vinkovci Ukupna vrijednost projekta: 79.979.282,80 kn Bespovratna sredstva: 78.468.769,67 kn

4. Izgradnja obilaznice Petrijevaca, Hrvatske ceste Ukupna vrijednost projekta: 70.526.880,00 kn Bespovratna sredstva: 56.942.380,00 kn

5. Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama, Klinički bolnički centar Osijek Ukupna vrijednost projekta: 49.996.668,75 kn Bespovratna sredstva: 48.137.293,75 kn

Više možete pročitati na ovoj poveznici.