Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javnu raspravu na Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. Najveća novost u odnosu na prethodne godine ta je da kalendar više nije unificiran za sve, nego od ove godine školama je dana mogućnost korištenja i jesenskih praznika, kao i korištenja zimskih u dva dijela.

Prema školskom kalendaru koji je na javnoj raspravi, školska godina 2019./2020. kreće 9. rujna 2019., a završava 17. lipnja 2020. godine. Dan kasnije, 18. lipnja, kreću ljetni praznici, a za maturante škola završava već 22. svibnja.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište, prema kalendaru koji je na javnoj raspravi, trajat će od 9. rujna do 20. prosinca 2019. godine.

Od ove godine četiri su varijante praznika

Početak drugog polugodišta počinje prvog radnog dana nakon isteka zimskog odmora, a trajanje zimskog odmora ovisi o odluci osnivača škola. Naime, od ove godine praznici se mogu realizirati na neki od četiri načina:

Opcija 1

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019.  godine i traje do  10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020.  godine.

Proljetni odmor učenika počinje 14. travnja 2020 . i završava 17. travnja 2020. godine , s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

Opcija 2

Jesenski odmor za učenike počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019.  godine i traje do  3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 14. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

Opcija 3

Jesenski odmor za učenike počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019.   godine i traje do  10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020.  godine.

Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020.godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

Opcija 4

Jesenski odmor za učenike  počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019.  godine i traje do  3. siječnja 2020.  godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020.  godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. godine i završava 28. veljače 2020. godine, s tim na nastava počinje 2. ožujka 2020. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020.godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

Nakon glasanja škola, donosi se odluka na razini županije

Procedura odabira neke od četiri navedene opcije je sljedeća: školske ustanove izrazit će svoje mišljenje o tome kada žele provoditi praznike, a potom osnivač škole odabire jedan od načina realizacije odmora, jednoobrazno  za učenike svih školskih ustanova nad kojima ima osnivačka prava te o tome dostavlja pisanu obavijest upravnome odjelu. Potom upravni odjel odabire jedan od načina realizacije odmora jednoobrazno  za učenike svih školskih ustanova nad kojima županija ima osnivačka prava.

Upravni odjeli i škole dužni su do 1. srpnja 2019. godine na svojim mrežnim stranicama objaviti ovu Odluku i način realizacije odmora u školskoj godini 2019./2020. za učenike svih školskih ustanova na području  županije. 

Napomenimo za kraj da se nastava u školskoj godini 2019./2020. organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana. Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti i nakon 17. lipnja, odnosno 22. svibnja za maturante.

Javno savjetovanje oko Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. otvoreno je do 5. svibnja 2019.