Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske i Vukovarsko-srijemske županije u suradnji sa svojim županijama organizirale su studijsko putovanje u Slavoniju za turističke agencije iz Dubrovačko-neretvanske županije radi predstavljanja turističkih sadržaja i kapaciteta na istoku Hrvatske, a održan je i radni sastanak u Iloku o temi “Turistički sadržaji i ponude Vukovarsko-srijemske županije”.

Da svakako postoji lijepa suradnja između “plave“ i “zelene“ Hrvatske potvrdio je i Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, istaknuvši kako uvijek ima mjesta za napredak te da bi se predstavnici gospodarstva svih slavonskih županija aktivnije trebali uključiti u privlačenje turista u Slavoniju. Osim turizma, postoji i lijepa suradnja u razmjeni jabuka i mandarina.

“Suradnja je više simbolična, ali je svakako i korisna i poticajna za suradnju koja teži prema komercijalizaciji i potvrdi poduzetničkih aktivnosti. U nedavnoj prezentaciji Vukovarsko-srijemske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji iznjedrila se i ova incijativa. Imali smo priliku vidjeti na koji su način poduzetnici Vukovarsko-srijemske županije organizirani i koje proizvode mogu ponuditi hotelijerstvu i ugostiteljstvu naše županije. Organizirajući turističke posjete kako domaćih tako inozemnih turista, a s iskustvom naših turističkih agencija, mi možemo pridonijeti razvoju turizma u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske“, rekao je Bakić.

Direktorica Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, Rujana Bušić, istaknula je kako gosti nemaju velik broj dana za obilazak cijele Slavonije, stoga je odabrana kombinacija programa koja podrazumijeva prezentaciju i sadržaj, ali i konkretne stvari koje su bitne za agencijsko poslovanje.

“Posjetiti Vukovarsko-srijemsku županiju bez Vukovara i Iloka doista je nepotpuni obilazak. U Vinkovcima će se obići smještajni kapaciteti, a posjetit će se i Općina Nijemci. Vjerujem da će ovo biti za početak jako dobra pozivnica i inspiracija za daljnje istraživanje i intenziviranje suradnje“, napomenula je Rujana. Za goste je predviđen i obilazak iločkog Gradskog muzeja, zidina, Iločkih podruma, Principovca, u Općini Nijemci vožnja brodom i posjet Sopotcu, obilazak memorijalnog dijela Vukovara i Vučedola te znamenitosti Vinkovaca.

Inicijativa je, kako kaže vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, da putničke agencije Dubrovačko-neretvanske županije dođu u najistočniju hrvatsku županiju, da vide što ona nudi, da se Slavonija uključi u njihove turističke programe kako bi turisti došli i u Slavoniju.