Vukovarski hotel Dunav ide na prodaju, a gradonačelnik Ivan Penava već je raspisao i javno prikupljanje ponuda za ovaj objekt. U kojem će se smjeru situacija dalje odvijati ovisit će, prije svega, o tomu hoće li se netko od investitora javiti. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Vukovara mjerodavni su potvrdili kako postoje naznake da zainteresiranih ima. Priča oko prodaje hotela započela je još početkom prošle godine kada je Penava obznanio kako je Grad kupio tu nekretninu od tvrtke Eurco za 10,36 milijuna kuna, novcem Fonda za obnovu i razvoj Vukovara. Gradonačelnik je tada najavio kako će Grad kandidirati projekt obnove na Intervencijski plan kao Društveno-obrazovni centar “Dunav”, i na taj način pokušati osigurati potrebnih 35 milijuna kuna kako bi obnovljeno reprezentativno zdanje u funkciju moglo biti stavljeno do početka 2021. godine. Ipak, Gradsko vijeće je većinom glasova donijelo odluku o ponovnoj prodaji hotela, uz navod kako će početna cijena na natječaju iznositi 10,7 milijuna kuna. Prema raspisanom javnom prikupljanju ponuda, rok za dostavljanje ponuda je 1. ožujka, a Grad će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ili odluku o poništenju natječaja donijeti u roku od 90 dana od dana otvaranja ponuda. Također je navedeno kako je cilj javnog prikupljanja ponuda uvjetna prodaja sa svrhom sanacije, rekonstrukcije, ili gradnje nove građevine. Ako Grad uspije prodati objekt bivšeg hotela Dunav, novac kojim je kupljen, dobiven preko Fonda za obnovu i razvoj Vukovara, ostat će u gradskom proračunu. Na taj način u Vukovaru bi sredili tri problema, jer bi proračun bio teži za više od 10 milijuna kuna, na Intervencijski bi plan mogli kandidirati drugi projekt, a gradske se vlasti više ne bi morale izravno brinuti o obnovi i funkciji toga objekta.