19 C
Vinkovci
Petak, 7. listopada 2022.

Prijave i upisi u srednje škole

Više od autora

- vl promo-


Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Sukladno objavi Ministarstva znanosti i obrazovanja postupka prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2018./2019., u tijeku je ljetni upisni rok u srednje škole.

LJETNI UPISNI ROK ZA REDOVNE UČENIKE:

Početak prijava u sustav – 25.5.2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH – 13.6.2018.

Početak prijava obrazovnih programa – 26.6.2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere – 2.7.2018.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata – 3.7. – 6.7.2018.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26.6.2018. Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu – 25.5.- 26.6.2018.

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis – 6.-7.7.2018.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete – 9.7.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica – 10.7.2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice – 12.7.2018.

Objava konačnih ljestvica poretka – 13.7.2017.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole) – 13.7.- 19.7.2018.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok – 20.7.2018.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok – 11.8.2018.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno