Povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca župan Božo Galić razgovarao je danas s predsjednikom i ravnateljem Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije, Matom Karalićem i Ivicom Prskalom, kao i predstavnicima gradskih društava Crvenog križa gradova Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja, Brankom Tomićem, Vlatkom Glavašem, Marijom Dugalić i Terezijom Nemetz, koja je ujedno i članica Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.
Župan Galić istaknuo je dobru suradnju sa svim Društvima Crvenog križa te je čestitao Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca svim volonterima i članovima Hrvatskog Crvenog križa, te brojnim pojedincima koji pomažu i doprinose radu kako Hrvatskog Crvenog križa na području cijele Hrvatske tako i Društvima Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije.
Predstavnici gradskih društava Crvenog križa na području Vukovarsko-srijemske županije kao i sve službe iznijeli su županu Galiću svoje aktivnosti koje su posljednjih godina imali od Domovinskog rata, katastrofalne poplave, migrantske krize i sada u ovoj pandemiji izazvanoj širenjem koronavirusa. Uključeni su u sustav civilne zaštite te su organizirani, opremljeni i spremni zajedno s drugim službama odraditi sve što je potrebno kako bi zaštitili građane u situaciji svih vrsta ugroza. 
Predsjednik Karalić se zahvalio županu Galiću na čestitkama i razgovoru u kojem su istaknuli i poteškoće u radu, koje nastoje riješiti u hodu.  U koordinaciji sa stožerima civilne zaštite jedinica lokalne samouprave, uz stalno dežurstvo, odrađene su i brojne terenske aktivnosti za stvaranje osnovnih uvjeta za normalno funkcioniranje života: dostava namirnica i lijekova osobama koje zbog dobi ulaze u rizičnu skupinu, dostava hrane i vode vozačima kamiona na graničnom prijelazu Bajakovo, a otvorena je i telefonska linija za pružanje psihosocijalne pomoći osobama u samoizolaciji.
Kako je navedeno, članovi Crvenog križa su pružili više od 8000 raznih usluga, koje su obavljali brojni volonteri, uključeni u ovoj pandemiji, kako bi pomogli svima kojima je pomoć bila potrebna.