26 C
Vinkovci
Ponedjeljak, 17. lipnja 2024.

Hrvatska vojska zapošljava 300 vojnika/mornara

Više od autora

- vl promo-
Tihana Papac
Tihana Papachttps://novosti.hr
tihana.papac@novosti.hr

U vojničku službu u trajanju od dvije godine prima se 300 kandidata odnosno kandidatkinja za vojnika/mornara s početkom rada 5. listopada 2021.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu, 1. rujna 2021. godine javni natječaj za ugovorni prijam u djelatnu vojnu službu. Probni rad traje šest mjeseci, a kandidati odnosno kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 35. Zakona o službi u OS RH.

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:

– najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje

– najviše 30 godina života do kraja 2021. godine

– uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rokU vojničku službu primaju se i bivši ugovorni vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona i uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (Narodne novine, br. 91/18).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: presliku osobne iskaznice, rodni list, svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Prijavljeni će proći selekcijski postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni iz postupka na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja, zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Kandidati će biti raspoređeni u skladu sa stečenom vojno-stručnom specijalnosti te mjestu službe sukladno potrebama OS RH.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr), telefon 01/3784-812 i 01/3784-813 te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno