23 C
Vinkovci
Petak, 24. svibnja 2024.

JAVNI POZIV – Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije

Više od autora

- vl promo-

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Vukovarsko-srijemske županije s ciljem osiguravanja boljeg položaja i sudjelovanja mladih u donošenju odluka i drugih akata od interesa za mlade, a time i promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na području Županije.

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju 30. studenog 2022. godine objavio je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije. Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova/članica i zamjenika/zamjenica članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije.

Savjet mladih ima 15 članova, koje bira Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na tri godine. Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kada i članovi.

Kandidat za člana i zamjenika člana mora ispunjavati sljedeće kriterije:
1. da je osoba s prebivalištem ili boravištem na području županije
2. da osoba u trenutku podnošenja kandidature za članstvo ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina
3. da se protiv istog ne vodi kazneni postupak

Član Savjeta mladih može istovremeno biti član samo jednog Savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

Izvor: Pexels

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:
· udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
· učenička vijeća
· studentski zborovi
· pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
· neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 50 mladih s prebivalištem ili boravištem na području županije).


Rok za podnošenje prijava vrijedi od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Županije, a traje od 30. studenog 2022. do 13.siječnja 2023. godine.

Detalji javnog poziva i potrebni obrasci mogu se pronaći na sljedećem linku: Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Vukovarsko-srijemske županije ili se šalju preporučenom poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija
Županijska 9
32 000 Vukovar
s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije“

Za sve informacije i novosti o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije možete ih zapratiti na društvenim mrežama putem novih službenih računa na Facebooku i Instagramu.

 

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno