- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

Na današnji dan davne 364. godine Rimskim je Carstvom zavladao “posljednji veliki zapadni car”, Valentinijan. Sin rimskog vojskovođe Gracijana, Valentinijan je rođen u antičkom rimskom naselju Cibalae, današnji Vinkovci. Proglašen carem u gradu Ancyri, današnjoj Ankari u Turskoj, naslijedio je cara Jovijana, a njegova je vladavina trajala ukupno 11 i pol godina. Obilježile su je ratovanja s barbarskim plemenima koja su preko Rajne i Dunava pokušavala prodrijeti na teritorij Carstva. Car Valentinijan umro je 375. godine na području sjeverne Mađarske, u današnjem mjestu Szőny upravo u blizini obale Dunava.