U Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana održava se 6. poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe I. kategorije pod nazivom Nove spoznaje u dijagnostici i liječenju vrtoglavica.

“Nakon desetljeća bavljenja problematikom i pet održanih tečajeva na Medicinskom fakultetu u Osijeku, kako bi dali na značaju svojoj matičnoj ustanovi, u kojoj smo nailazili na potpunu potporu u svim svojim nastojanjima, odlučili smo tečaj ove godine organizirati u Vukovaru.  Uz glavobolje, vrtoglavice su u medicini najčešći simptom pa je jasno koliki značaj imaju kao javnozdravstveni problem. Upravo stoga se bavimo njima i posvećujemo im se.”, rekao je voditelj tečaja Nove spoznaje u dijagnostici i liječenju  vrtoglavica  zamjenik ravnateljice vukovarske bolnice i predsjednik Hrvatskog društva za vestibularnu rehabilitaciju Hrvatskog liječničkog zbora doc.dr. sc. Siniša Maslovara.

Tečaj je namijenjen  specijalistima i specijalizantima raznih grana medicine neurologije, otorinolaringologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, interne medicine, liječnicima  primarne zdravstvene zaštite, liječnicima hitne medicinske pomoći, obiteljske medicine, medicinskim sestrama, fizioterapeutima i  srodnim strukama  kao i svima onima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s problematikom vrtoglavica, a predavači dolaze iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Na simpoziju je predstavljena i nova  knjiga-udžbenik autorskog dvojca doc. dr. sc. Maslovare i prof.prim.dr.sc. Silve Butković Soldo iz Klinike za neurologiju, KBC Osijek „Najčešći vestibularni poremećaji“.

Organizatori tečaja su Katedra za neurologiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku, Klinika za neurologiju KBC Osijek, ORL poliklinike Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ Vukovar, Hrvatsko društvo za vestibularnu rehabilitaciju hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju te Hrvatski liječnički zbor Podružnica Vukovar.