Page 1 - Vinkovački list - 29.6.2018.
P. 1
Potpora HTZ-a manifestacijama 1. srpnja

Vinkovačke jeseni, Pet godina
Advent i Rimski Hrvatska
dani prepoznati STR 4 dio europske
obitelji STR 4

GODINA LXVI • broj 26 (3335) • cijena 6 kn petak, 29. Lipnja 2018. 9 770354 083004 0 2 7 1 8
www.novosti.hr

Akcija prometne policije

Na 50
lokacija
nadzor nad
139 vozača i
vozila

STR 12

Borba protiv ovisnosti

Najmlađi
konzument
imao samo
13 godina

STR 14-15

Vinkovačko ljeto Subvencija za knjige

Slušamo Naknade za Od danas
koncerte, novorođene u podjela
gledamo vaučera
tekmu
STR 7 STR 2

većem iznosu
Za 92 obitelji, po prvi puta, dodjeljene naknade koje su sa
dosadašnjih tisuću povećane na dvije tisuće kuna

STR 2

BK Sokol Vinkovci

Državno
biciklističko
prvenstvo

STR 20
   1   2   3   4   5   6