Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Vinkovaca o raspisivanju poziva na iskazivanje interesa za pronalaženje strateškog partnera u radu i financiranju društva HNK Cibalia š.d.d., od 18. srpnja ove godine, Uprava društva objavila je Javni poziv za iskazivanje interesa za pronalaženje strateškog partnera u radu i financiranju. Iz kluba tako pozivaju sve zainteresirane potencijalne strateške partnere da iskažu svoj interes podnošenjem prijave za sudjelovanje u pronalaženju optimalnog prijedloga organizacijske i financijske konsolidacije, te za to predlažu dva modela.

Prvi je model kroz povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica i uplatom uloga u novcu i pravima, odnosno kroz dokapitalizaciju, dok je drugi model kroz prodaju dionica Društva. Rok za podnošenje prijave za iskaza interesa je 2. studenoga ove godine, do 15,00 sati.

Kako se navodi, prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor, odnosno strateški partner, dužan je u prijavi dostaviti svoje kontakt podatke, te ukratko predložiti svoju viziju organizacijske i financijske konsolidacije Društva, kao i budući plan poslovanja Društva kroz jedan od dva spomenuta modela.

Zanimljivo je da Iskaz interesa može dostaviti samostalni ponuditelj ili zajednica, odnosno konzorcij, koji će nastaviti s ulaganjem u razvijanje aktivnosti u sportskom i nekretninskom segmentu poslovanja, s tim da je prihvatljiva i ponuda koja obuhvaća razvoj samo nogometnog segmenta, a nije prihvatljiva ponuda koja obuhvaća razvoj samo nekretninskog segmenta.

Valja napomenuti da Iskaz interesa može dostaviti samo onaj zainteresirani ponuditelj koji će, nakon stjecanja dionica, nastaviti koristiti poznato ime Društva odnosno HNK Cibalia. Nakon što prikupe prijave za iskaz interesa za pronalaženje strateškog partnera, te odluče koji su ponuditelji prihvatljivi, pokrenut će se postupak prikupljanja pisama namjere. Nakon toga slijedi postupak prikupljanja obvezujućih ponuda te će samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, u pogledu jednog od modela, biti pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda.