Zbog povoljne epidemiološke situacije sva se djeca mogu vratiti u vrtiće i škole, ali roditelji i odgajatelji moraju se pridržavati uputa koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je danas kako je sigurno da se sva djeca vrate u vrtiće i škole, ali pridržavajući se posebnih uputa za sprječavanje širenja zaraze. Upute se odnose na razrednu nastavu od 1. do 4. razreda i rad predškolskih ustanova te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi od 25. svibnja.

Važno je da roditelji/skrbnici ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti, ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19, da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti, ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19. Ne preporučuje se da se uzima izjava od roditelja radi uključivanja djeteta u ustanovu vezano za ove upute. Roditeljima treba omogućiti naknadno uključivanje djeteta u vrtić i školu“, stoji u uputama HZJZ-a.

U uputama stoji i da djeca ne trebaju nositi zaštitne maske, a roditelji su im dužni svaki dan mjeriti temperaturu prije odlaska u školu. Djecu treba učiti i podsjećati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice te da ne stavljaju ruke i predmete u usta, u skladu s njihovom razvojnom dobi. Treba ih poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije trebaju baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju. Potrebno je i izbjegavati dijeljenje pribora za jelo i piće, a u radu treba koristiti igračke i opremu koja se može lako oprati deterdžentom i vodom.

Ključni propisi i uvjeti prema kojima škole i vrtići trebaju organizirati rad jesu:

  1. Pridržavanje fizičke udaljenosti od 1,5 metar, iz čega proizlazi da prosječnoj učionici može biti od 15 do 20 učenika. No, veličina grupe nije ograničena.
  2. Ako je više učenika u razrednom odjelu, ravnatelj organizira rad u većoj prostoriji ili dijeli razredni odjel u dvije grupe i pri tome se savjetuje s lokalnim stožerom civilne zaštite.
  3. Roditelji ne potpisuju izjave i mogu slati djecu u školu bez obzira na svoj radni status.
  4. Djeca mogu dolaziti u školu samostalno ili u organiziranom prijevozu.
  5. U razrednoj nastavi izvode se svi nastavni predmetni, ali TZK se i dalje izvodi samo na otvorenom prostoru.
  6. Škole su otvorene za sve učenike razredne nastave od ponedjeljka 25. svibnja, ali moguće je da se učenici uključe u grupe i naknadno.

U srijedu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo kako je moguće nastaviti i aktivnosti za upis djece u prve razrede, također uz posebne mjere.

Izvijestili su i da se očekuje objava Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava koja će omogućiti pomicanje rokova i provođenja dijela postupaka na daljinu.

Sve detalje vezane uz preporuke za škole i predškolske ustanove možete pronaći ovdje.