Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od 1.6.2019. do 31.12.2019. i ove godine financirana sredstvima Ministarstva pravosuđa. Naziv projekta je “Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku – Pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć”.

Partneri na projektu su: Udruga žena Vukovar i Ženska udruga Izvor iz Tenja.

Cilj projekta je osigurati djelotvornu pravnu zaštitu i podršku najosjetljivijim društvenim skupinama kao što su žrtve teških kaznenih djela, žene žrtve nasilja u obitelji, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kroz planirane aktivnosti u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Provedbom projektnih aktivnosti osigurati će pravnu zaštitu, pristup pravdi i pružili sveobuhvatna podršku u Vukovaru, Osijeku i na terenu u Vukovarsko-srijemskoj županiji u: Županji, Vinkovcima i Borovu, a u Osječko-baranjskoj županiji u; Bijelom Brdu, Valpovu i Belišću.

“Korisnici nam se mogu obratiti svakim radnim danom dolaskom u ured u Vukovaru i u Osijeku te putem telefona, e-mail ili za vrijeme našeg boravka na terenu u gore navedenim mjestima”, ističe Melita Bošnjak, voditeljica Referentnog centra Vukovar.

Pored pružanja primarne pravne pomoći koja je glavna aktivnost održavati će Timske sastanke i sastanke sa partnerima na projektu te regrutaciju i edukaciju volontera. Redovito će ažurirati web i facebook stranicu i promovirati će institut besplatne pravne pomoći u medijima. U listopadu će biti održana Javna tribina u Vukovaru na temu „Besplatna pravna pomoć u Vukovarsko-srijemskoj županiji“, a u prosincu će biti organiziran okrugli stol u Osijeku na temu „Besplatna pravna pomoć u Osječko-baranjskoj županiji“.

Pored svakodnevnog pružanja besplatne pravne pomoći održan je i prvi Timski sastanak zaposlenika dana, 11.6.2019. godine u Osijeku.

Na sastanku su govorili o aktivnostima na projektu te su razmijenili iskustva u radu sa korisnicima.