Foto: MojFaks
Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku danas je donio odluku o osnivanju Kineziološkog fakulteta u Osijeku kojom dosadašnji Studij kineziologije pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, postaje samostalni fakultet
Kineziološki fakultet s radom bi trebao početi od akademske godine 2020./2021. na lokaciji Graditeljsko-geodetske škole gdje postoji potrebna infrastruktura, a novi osječki fakultet, kako je nakon sjednice Senata izjavio rektor Vlado Guberac, financijski nije posebno opterećenje jer je dosadašnji prediplomski i diplomski studij imao svoj nastavni kadar i stručno-administrativno osoblje.
U ovoj akademskoj godini, inače, na prediplomskom sveučilišnom studiju kineziologiju studira 169 studenata, a kroz idućih pet godina, na prediplomskom i diplomskom studiju trebalo bi biti ukupno 395 redovitih i izvanrednih studenata.
Kada je riječ o novim studijskim programima osječkog Sveučilišta, moglo se čuti kako su dopusnice za novi Studij medicine na njemačkom jeziku te diplomski Studij socijalnog rada već stigle, a u izradi su elaborati za nove studije u deficitarnim djelatnostima kao što su Studij farmacije te Studija šumarstva, zaštite prirode i okolišta.
Nakon poduže procedure Senat je danas, sukladno odluci Hrvatskog sabora iz 2015. godine, jednoglasno podržao i izdvajanje Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu iz osječkog Sveučilišta i osnivanje Sveučilišta u Slavonskom Brodu koje bi trebalo imati oko 2.300 studenata.